Apie parodŕ
About Exhibition
Paroda / Exhibition
Apdovanojimai / AwardsParodŕ organizuoja
Lietuvos architektř sŕjunga

Kalvarijř g. 1, 09310 Vilnius
Tel.: (8~5) 275 6483, 275 5948
Faks. (8~5) 272 4825
El. pađtas
infoarchitektusajunga.lt

Parodos kuratorë
Rűta Leitanaitë
mob. tel. 8 615 72309

Paroda / Exhibition > Projektai / Projects << Atgal
p11
Pavadinimas/Name: kult?rin?s erdv?s
Adresas/Address: Užupis
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Kostas Skukauskas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: horizontal+vertical
Adresas/Address:: G.Vilko 2, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Kostas Skukauskas
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
'Dviej? grup?'
Pavadinimas/Name: Baltoji vila
Adresas/Address: Kaunas, Žaliakalnis, buvusi Kauko kavin?
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Linas Tuleikis, K?stutis Vaikšnoras, Julius Baronas, Gintaras Bal?ytis
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: 'Slabada kaip lankos'
Adresas/Address:: Dešinysis Neries krantas, Vilijampol?, Kaunas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stutis Vaikšnoras, Lukas Tuleikis, Paulius Vaitiek?nas
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: 'Stoop'
Adresas/Address: Stokholmas
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stutis Vaikšnoras, Julius Baronas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Daugiabutis gyvenamasis namas
Adresas/Address:: Spaustuvinink? g., Kaunas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras Bal?ytis, Julius Baronas, Linas Tuleikis
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Polifunkcinis centras
Adresas/Address: Lenino pr., Karaliau?ius, Rusija
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stutis Vaikšnoras, Julius Baronas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
.chebra prie meno
Pavadinimas/Name: daugiafunkcinis kompleksas.Nacionalinis Stadionas.
Adresas/Address: Kauno mari? regioninis parkas.
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: K?stas Vaikšnoras. Darbo vadovas Linas Tuleikis. VDA KDF
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: ACIS
Adresas/Address:: Latvia. Ryga
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: skulptorius Robertas Antinis ir architektas Linas Tuleikis.
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Vanduo eina ant architekt?ros
Adresas/Address: Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Lukas Tuleikis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: p a u z ?
Adresas/Address:: A. Mickevi?iaus g. / tardymo izoliatorius / Kaunas
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Paulius Vaitiek?nas, darbo vadovas: L. Tuleikis, J. Aud?jaitis
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: 'žol?'
Adresas/Address: Kauno apskrities klinikin? ligonin?
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Paulius Vaitiek?nas, darbo vadovas: J. Aud?jaitis, L. Tuleikis
Kategorija/Class: Visuomenei reikđmingu pastatř interjerai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: 'Rasos' paviljonas
Adresas/Address:: Druskininkai
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Linas Tuleikis ir Lukas Tuleikis
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
2JVS2D*
Pavadinimas/Name: Akys
Adresas/Address: Vytenio g., Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Jurgis Dagelis, Justinas D?d?nas, Saulius Valius
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Stiebas
Adresas/Address:: Vytenio g., Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Jurgis Dagelis, Justinas D?d?nas, Saulius Valius
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Kirvis
Adresas/Address: Vytenio g., Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Jurgis Dagelis, Justinas D?d?nas, Saulius Valius
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Zetas
Adresas/Address:: Vytenio g., Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Jurgis Dagelis, Justinas D?d?nas, Saulius Valius
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
4 PLIUS
Pavadinimas/Name: Pašilai?i? parapin? bažny?ia
Adresas/Address: Medeinos gt. Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevi?ius, Asta Kairyt?, Akvil? Kepenyt?
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Multifunkcinis kompleksas
Adresas/Address:: Viršiluliški? skg. Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevi?ius
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: UAB „XIRO“ biur? kompleksas
Adresas/Address: Juozapavi?iaus pr., Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevi?ius
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
A.Ambrasas, R.Palekas, S.Pamerneckis, H.Štaud?
Pavadinimas/Name: "Skaiteks" teritorija Vilniuje
Adresas/Address: Aukštai?i? g.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: A.Ambrasas, R.Palekas, S.Pamerneckis, H.Štaud?
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
 
A.Ambraso projektavimo firma
Pavadinimas/Name: Trys biur? pastatai
Adresas/Address: Ukmerg?s g. 120, Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Audrius Ambrasas, Donatas Malinauskas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: HANSABANKO administracinis pastatas Vilniuje
Adresas/Address:: Konstitucijos pr. 20, Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Audrius Ambrasas, Vilma Adomonyt?, Tomas Eidukevi?ius, Donatas Malinauskas
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: DnB NORD banko administracinis pastatas
Adresas/Address: Skanstes g., Ryga, Latvija
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Audrius Ambrasas, Mindaugas Reklaitis, Monika Sriubait?
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma
Pavadinimas/Name: ,,SAUL?S SONATOS'' APARTAMENT? KOMPLEKSAS, NAMAS SOL
Adresas/Address: KUDIRKOS G. 10, DRUSKININKAI
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: S. KUNCEVI?IUS, L.KUNCEVI?IEN?, A.DAUJOTAIT?, V.KUNCEVI?I?T?, M.DAGYS
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: MOKYKLA BALSIUOSE
Adresas/Address:: KRYŽIOK? SOD? 7-TOJI G., VILNIUS
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: S.KUNCEVI?IUS, L.KUNCEVI?IEN?, M.DAGYS, V.KUNCEVI?I?T?, A.DAUJOTAIT?
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: ŠIRVINT? SPORTO IR PRAMOG? CENTRAS
Adresas/Address: PLENTO G., ŠIRVINTOS
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: S.KUNCEVI?IUS, M.DAGYS, L.KUNCEVI?IEN?, V.KUNCEVI?I?T?
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
a2sm architektai
Pavadinimas/Name: Biur? pastatas Vilniuje/ 1. Office building in Vilnius
Adresas/Address: Linkmen? g. 17/114, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Aurimas Sasnauskas, Via?eslavas Malenko, Aist? Jankauskait?, Eivaras Rastauskas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Pag?gi? savivaldyb?s kult?ros centras/ Pagegiai town cultural centre
Adresas/Address:: Jaunimo g. 3, Pag?giai
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Aurimas Sasnauskas, Via?eslavas Malenko, Eivaras Rastauskas, Virginija Bakšien?
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
aexn
Pavadinimas/Name: Gyvenamasis kompleksas PENTAGONAS
Adresas/Address: Ryga
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Tomas Grunskis, Mindaugas Mikul?nas, Lukas Miceika
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: OGRE (LV) miesto centrin?s dalies urbanistin?s raidos workshopas-konkursas
Adresas/Address:: Ogre, Latvija
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Tomas Grunskis, Lukas Miceika, Vytenis Girdvainis
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Širvint? m. centrin?s dalies urbanistin?s raidos galimybi? studija
Adresas/Address: Širvint? m.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Tomas Grunskis, Lukas Miceika, Rasa Šimatonyt?, Vytenis Girdvainis
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: UAB "Transmeda" komplekso Vilniuje projekto konkursas
Adresas/Address:: Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Tomas Grunskis, Lukas Miceika. Bendradarbiai: M.Mankus, R.Šimatonyt?, V.Girdvainis
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Gyvenamasis namas
Adresas/Address: Širvint? raj.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Tomas Grunskis, Lukas Miceika, Rasa Šimatonyt?
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
aexn + arches
Pavadinimas/Name: Klaip?dos kruiziniu laiv? terminalo pastato konkursas
Adresas/Address:
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: I? aexn , UAB arches
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
alvydas seibokas
Pavadinimas/Name: Biuro pastatas/Office building
Adresas/Address: Kietaviškes
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Alvydas Šeibokas, Gabrielis Malžinskas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Pirtis/Sauna
Adresas/Address:: Gulbinu parkas,Vilnius/Park Gulbinai,Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Alvydas Šeibokas, Gabrielis Malžinskas
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Rezidencija/Residence
Adresas/Address: Gulbin? parkas,Vilnius/Park Gulbinai,Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Alvydas Šeibokas, Gabrielis Malžinskas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
Architekt?ros Linija
Pavadinimas/Name: Vilniaus miesto pl?tros galimyb?s
Adresas/Address: Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Miroslavas Šejnickis, Virginija Venck?nien?, Judita Striukien?, Paulius Petkus, Simonas Klezys, Tadas ?erniauskas
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: UAB "KEVISTA" komercinis pastatas ir aikšt?
Adresas/Address:: Žalgirio - Kalvarij? g. sankirtoje. Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Miroslavas Šejnickis
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Poilsio kompleksas
Adresas/Address: Druskininkai
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Tomas Segalis
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Priešgaisrin?s gelb?jimo tarnybos pastatas
Adresas/Address:: Antakalnis, Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Miroslavas Šejnickis
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Gyvenam?j? nam? kvartalas
Adresas/Address: Fizik? g.,Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Miroslav Šejnicki, Paulius Petkus
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Masyvas
Adresas/Address:: Paneri? / Algirdo g., Vilniuje
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Tadas ?erniauskas
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Pašilai?i? bažny?ia
Adresas/Address: Žemynos g.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys, Ieva Folkyte
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Dešinys krantas
Adresas/Address:: Konstitucijos pr.
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Ar?nas Paslaitis, Simonas Klezys, Tomas Segalis
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Gulintis dangoraižis
Adresas/Address: Juozapavi?iaus g.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Judrus kvartalas
Adresas/Address:: Paribio g.
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Karolina
Adresas/Address: Sausio 13-osios g.
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Santariški? laukiamasis
Adresas/Address:: Santariški? g.
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Trapu
Adresas/Address: Nida
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys, Tadas ?erniauskas
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Žoromskio galerija
Adresas/Address:: K. Kalinausko g.
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Žvelgiantis ? miest?
Adresas/Address: Aludari? g.
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas. Simonas Klezys
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Olimpinis sportinink? rengimo ir reabilitacijos centras
Adresas/Address:: Druskininkai
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras ?aikauskas, Miroslav Šejnicki, Tomas Segalis, Paulius Petkus
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Komercinis- gyvenamasis kompleksas
Adresas/Address: Viršuliški? skg, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras ?aikauskas, Miroslav Šejnicki, Paulius Petkus
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
Architekt? grup?
Pavadinimas/Name: Sporto, sveikatingumo ir pramog? kompleksas Jonavoje
Adresas/Address: Žeimi? g. 17, Žeimi? g. 17A, Jonini? sl?nis
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Laura Amankavi?i?t?, Ram?nas Grubinskas, Lilija Putnien?, Vytautas Putna
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Sporto, sveikatingumo ir pramog? kompleksas Jonavoje
Adresas/Address:: Žeimi? g. 17, Žeimi? g. 17A, Jonini? sl?nis
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Laura Amankavi?i?t?, Ram?nas Grubinskas, Lilija Putnien?, Vytautas Putna
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
architipai
Pavadinimas/Name: Urbanistinis-architekturinis sprendimas tarp Gelezinio Vilko g. , Laisves pr., Neries upes ir Vingio parko
Adresas/Address: Vilnius. Gelezinio Vilko g.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: K?RYBIN? GRUP? „ARCHITIPAI“ VITALIJ ANAN?ENKO, JEVGENIJ ANAN?ENKO
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: “SKY OFFICE” LONDONO DANGORAIÞIS
Adresas/Address:: LONDONAS
Data/Date:: 2005
Autoriai/Authors:: K?RYBIN? GRUP? „ARCHITIPAI“ VITALIJ ANAN?ENKO, DIANA RAKOVSKA
Kategorija/Class:: Visuomenei reikđmingu pastatř interjerai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Vila „Pušynas“
Adresas/Address: Vilnius raionas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: K?RYBIN? GRUP? „ARCHITIPAI“ ARCHITEKTAI: VITALIJ ANAN?ENKO, JEVGENIJ ANAN?ENKO
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: GYVENAMASIS NAMAS1
Adresas/Address:: Vilnius raionas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: K?RYBIN? GRUP? „ARCHITIPAI“ ARCHITEKTAS VITALIJ ANAN?ENKO
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: GYVENAMASIS NAMAS2
Adresas/Address: Vilnius raionas
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: K?RYBIN? GRUP? „ARCHITIPAI“ ARCHITEKTAS VITALIJ ANAN?ENKO
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
Architona
Pavadinimas/Name: Penki 16 a. daugiabu?iai gyvenamieji namai ir gerb?vis
Adresas/Address: Verki? g., Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Architona: L.Žakevi?ius, V.Andr?nas, E.Mikelevi?ius, L.Ivinskas
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Individualus gyvenamasis namas
Adresas/Address:: Tuš?iauli? k., Vilniaus raj.
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Architona: L.Žakevi?ius, V.Andr?nas, L.Ivinskas, E.Sutkus,
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Individualus gyvenamasis namas
Adresas/Address: SB "Žiburys", Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Architona: L.Žakevi?ius, V.Andr?nas, D.Lukoševi?ius
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis / gyvenamasis kvartalas
Adresas/Address:: Apkas? g., Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Architona: L.Žakevi?ius, V.Andr?nas, E.Mikelevi?ius, L.Ivinskas
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
BURKEarchitects LT
Pavadinimas/Name: UAB "LIETUVIŠKAS MIDUS" LANKYTOJ? CENTRAS (konkursas)
Adresas/Address: STAKLIŠK?S
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: arch. AIST? BURK?, arch. ANSIS BURK?, vad. JUOZAS PALAIMA
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: PASTATO "PRAMOG? BANKAS" REKONSTRUKCIJA (konkurso 1-ji o vieta)
Adresas/Address:: TEATRO A. 1, KLAIP?DOJE
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: arch. ANSIS BURK?, arch AIST? BURK?, vad. RAMUN? STASEVI?I?T? (PF "PILIS")
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: APARTAMENT? VIEŠBUTIS 46
Adresas/Address: ŠAULI? 46, KLAIP?DA
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: arch.AIST? BURK? , arch. ANSIS BURK? , vad. RAMUN? STASEVI?I?T? (PF "PILIS")
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: DOMUS GALERIJA (2 projektiniai pasi?lymai)
Adresas/Address:: MINIJOS 44A, KLAIP?DA
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: arch.AIST? BURK? , arch. ANSIS BURK? , vad. RAMUN? STASEVI?I?T? (PF "PILIS")
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: VDA NAUJ?J? R?M? REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
Adresas/Address: MAL?N? G. 5, VILNIUS
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: arch. AIST? BURK?, vad. JUOZAS PALAIMA
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: KONVERSIN? TERITORIJA KLAIP?DOJE
Adresas/Address::
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: arch. AIST? BURK?, vad. ALGIMANTAS MA?IULIS
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: MARKU?IU PRAMONIN?S TERITORIJOS KONVERSIJA
Adresas/Address: PAPLAUJOS G. VILNIUS
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: arch. ANSIS BURK?, vad. K?STUTIS PEMP?
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
 
DARIUS CIUTA
Pavadinimas/Name: XIRO-biuru kompleksas
Adresas/Address: Juozapaviciaus pr.98 ,Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Darius Ciuta , Gintaras Auzelis,Viktoras Mazeikis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: au NAMAS
Adresas/Address:: Margio ezeras
Data/Date:: 2005
Autoriai/Authors:: Darius Ciuta
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
G.Janulyt?s-Bernotien?s studija
Pavadinimas/Name: NACIONALINIO M.K.?IURLIONIO DAIL?S MUZIEJAUS PASTATO REKONSTRAVIMAS IR BIBLIOTEKOS NAUJA STATYBA
Adresas/Address: Putvinskio g.55, Kaunas
Data/Date: 2005 m.
Autoriai/Authors: G.Janulyt?-Bernotien?, L.Bulakien?, G.Zykuvien?
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: JUODKRANT?S UOSTO ARCHITEKT?RIN? KONCEPCIJA
Adresas/Address:: L.R?zos g., Juodkrant?, Neringa
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: G.Janulyt?-Bernotien?, G.Zykuvien?, A.Dlugoborskyt?, E.Klinavi?ius
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
L&G PROJEKTAI
Pavadinimas/Name: Gyvenamasis namas
Adresas/Address: Vilkaviškio rajonas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Laima Tumynien?, Gintas Vieversys, Valdemar Stupak
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Klaip?dos jachtklubas (konkursas)
Adresas/Address:: Smiltyn?s g., Klaip?da
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Gintas Vieversys, Laima Tumynien?, Valdemar Stupak, Adomas Šablevi?ius, Dovydas ?ipkus, Andrius By?enkovas
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Vilniaus miesto priešgaisrin?s gelb?jimo tarnybos 6-osios komandos pastato projektas
Adresas/Address: P.Vileišio ir Šilo gatvi? sankirta, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintas Vieversys, Laima Tumynien?, Valdemar Stupak, Adomas Šablevi?ius, Dovydas ?ipkus, Paulius Vitkauskas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Sporto, sveikatingumo ir pramog? kompleksas Jonavoje (konkursas)
Adresas/Address:: Jonini? sl?nis, Žeimi? g. 17, Jonava
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintas Vieversys, Laima Tumynien?, Valdemar Stupak, Adomas Šablevi?ius, Dovydas ?ipkus, Paulius Vitkauskas, Raimund Stupak
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: UAB “XIRO” biur? pastatas (konkursas)
Adresas/Address: Juozapavi?iaus pr., Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintas Vieversys, Laima Tumynien?, Valdemar Stupak, Adomas Šablevi?ius, Dovydas ?ipkus, Andrius By?enkovas, Paulius Vitkauskas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Gyvenam?j? nam? kvartalas
Adresas/Address:: Šaltinio g., Marijampol?
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Laima Tumynien?, Gintas Vieversys, Andrius By?enkovas, Loreta Volungevi?ien?
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Daugiabutis gyvenamasis namas
Adresas/Address: Geležinkelio g., Marijampol?
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Loreta Volungevi?ien?,Laima Tumynien?, Gintas Vieversys
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
laurynas avyžius
Pavadinimas/Name: s?j?džio aikšt?s jonavoje sutvarkymo projektas
Adresas/Address: jonava, j.ralio g-v?
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: laurynas avyžius, andrius gabrys
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
 
Martynas Valevi?ius
Pavadinimas/Name: UAB „KEVISTA“ KOMERCINIO PASTATO ARCHITEKT?RINIS KONKURSAS
Adresas/Address: ŽALGIRIO-KALVARIJ? GATVI? SANKIRTOJE, VILNIUJE
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: MARTYNAS VALEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: UAB AKROPOLIS ADMINISTRACINIO PASTATO KONKURSINIS PROJEKTAS
Adresas/Address:: G. VILKO 2, VILNIUJE
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Martynas Valevi?ius
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: „HANSABANKAS“ CENTRIN?S B?STIN?S KONKURSINIS PROJEKTAS
Adresas/Address: KONSTITUCIJOS PR. VILNIUJE
Data/Date: 2005 m.
Autoriai/Authors: MARTYNAS VALEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
Paleko ARCH studija
Pavadinimas/Name: CUT. Stokholmo miesto biblioteka
Adresas/Address: Stokholmo miesto centras. Sveavagen/Odengatan gatv?s
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: R. Palekas, A. Baldiši?t?, B. Puzonas, A. Palekien?, A. Brazauskait?, D. Karalius, M. Zemlickait?, G.T. Gylyt?, L. Sužiedelyt?, T. Jonauskis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: TRANSMEDA KOMPLEKSAS
Adresas/Address:: Teritorija tarp Pakaln?s, Geležinio Vilko, J.Jasinskio gatvi?, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: R.Palekas, G.T.Gylyt?, D.Karalius, L.Zwijsen
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
peak + modostudio
Pavadinimas/Name: KLAIP?DOS KELEIVI? IR KROVINI? TERMINALAS, konkursas
Adresas/Address: Klaip?da, Nemuno gatv?
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Darius Osteika, Fabio Cibinel, Roberto Laurenti, Giorgio Martocchia, Tomas Savukynas, Lina Guda?i?t?, Vytautas Uža, Roberta Sp??ien?, Rinaldas Regesas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
PERFORMA
Pavadinimas/Name: Suomijos Respublikos pasiuntinyb?s pastatas
Adresas/Address: K.Kalinausko g. 7, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Valerijus Starkovskis, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Viešbu?io “Panorama Hotel” teritorijos vystymo pasi?lymas
Adresas/Address:: Sod? g. / Sein? g. / Pylimo g.
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Daugiafunkcinio centro “Expobel” teritorijos pl?tra Minske, Baltarusija
Adresas/Address: Minskas, Baltarusija
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Biur? pastatas Minske, Baltarusija
Adresas/Address:: Minsko žiedinio aplinkelio ir Logoisko kelio sankirta, Minskas, Baltarusija
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Valerijus Starkovskis, Gediminas Tiškus
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Sporto klubas ant Neries kranto
Adresas/Address: Neries regioninis parkas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Valerijus Starkovskis, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Gyvenamasis namas ir sve?i? namelis Palangoje
Adresas/Address:: S.Neries g., Palanga
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Valerijus Starkovskis, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Gyvenam?j? nam? kvartalas
Adresas/Address: Romainiai, Kauno raj.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Valerijus Starkovskis, Donatas Dabulskis
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
Processoffice
Pavadinimas/Name: Daugiabutis gyvenamasis namas Polocko g. 26, Vilniuje
Adresas/Address: Polocko g. 26, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Tadas Bal?i?nas, Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: S. Dariaus ir S.Gir?no stadiono Kaune rekonstrukcija
Adresas/Address:: Perk?no al. 5, Kaunas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Tadas Bal?i?nas, Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Rytis Gelombickas, Creo Arkitekter A/S
Pavadinimas/Name: Studentu butai
Adresas/Address: Roskilde ( DK)
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Rytis Gelombickas, Jes Johannsen, Henning Fischer-Nielsen, Creo Arkitekter A/S
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Ny Assens savivaldybe
Adresas/Address:: Glamsberg miestas( DK)
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Rytis Gelombickas, Creo Arkitekter A/S
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
RV architekt? studija
Pavadinimas/Name: Prekybos centras su administraciniu korpusu.
Adresas/Address: Savanori? pr.247 Vilniuje
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Remigijus D?d?nas, Vaidas Šeibokas, Justinas D?d?nas, Natalija Baran, Mindaugas Kunevi?ius
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
Sauliaus Pamerneckio k?rybin? grup?
Pavadinimas/Name: AB "TEO-LT" administracinis pastatas
Adresas/Address: Lvovo g. 21, Vilniuje
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: S. Pamerneckis, V. ?sas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
SI Vilniaus planas
Pavadinimas/Name: Interreg III C PolyMETREXplus projekto dalis “Šiaur?s-piet? s?veika” /
Adresas/Address: ES rytinis regionas (Helsinkis-Vilnius-Varšuva-Bukareštas-Sofija-Salonikai-At?nai) / EU Eastern region (Helsinki-Athens)
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Lietuv? atstovaujantys autoriai / Lithuania representing authors: archit. Linas Sinkevi?ius, archit. Giedrius Bireta
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Vilniaus apskrities teritorijos bendrasis planas iki 2015 met? / Vilnius County Master Plan 2015
Adresas/Address:: Vilniaus apskritis / Vilnius County
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Architektai: M. Grabauskas (projekto vadovas), L. Sinkevi?ius, E. Stani?nas, V. Brezgys, G. Bireta; inžinieriai: V. Valeika, G. Br?skys
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Vilniaus miesto savivaldyb?s teritorijos bendrasis planas iki 2015 met? / Master plan of the territory of Vilnius city 2015
Adresas/Address: Vilniaus miesto savivaldyb? / Vilnius City Municipality
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: S? "Vilniaus planas" vyr. arch./proj. vad. Mindaugas Pakalnis, Bendrojo planavimo skyriaus vad. Mindaugas Grabauskas, Proj. vad. Saulius Motieka.
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Palangos miesto bendrasis planas iki 2015 met? / Master plan of Palanga city 2015
Adresas/Address:: Palangos miesto savivaldyb? / Palanga City Municipality
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Bendrojo planavimo skyriaus vad. Mindaugas Grabauskas, Prjekto vad. Saulius Motieka.
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Suti
Pavadinimas/Name: Daugiabutis gyvenamasis namas
Adresas/Address: Suba?iaus g. 10, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintatras Klimavi?ius, Audrius Macijauskas, Lukas Kuncevi?ius, Žygintas Papartis, Mindaugas Mikul?nas, Marius Klimavi?ius
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Eismo informacijos centras
Adresas/Address:: Basanavi?iaus g. 36/2, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintatras Klimavi?ius, Audrius Macijauskas
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Individualus namas
Adresas/Address: Pakalnu?i? g. 2 Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintatras Klimavi?ius, Žygintas Papartis
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: "Saul?s sonatos" komplekso gerb?vis. Namas LA
Adresas/Address:: Kudirkos g.10 Druskininkai
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Gintaras Klimavi?ius, Audrius Macijauskas, Andrius Raguotis, Mindaugas Petrošius, Žygintas Papartis, Lukas Kuncevi?ius
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Administraciniai pastatai Asanavi?i?t?s gatv?je
Adresas/Address: Asanavi?i?t?s g. 13A
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Gintaras Klimavi?ius, Audrius Macijauskas, Andrius Raguotis, Žygintas Papartis
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
 
UAB "AKG"
Pavadinimas/Name: "Hansabankas" administracinis pastatas - konkursas
Adresas/Address: Konstitucijos pr. 20, Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: UAB "AKG"
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Individual?s gyvenamieji namai
Adresas/Address:: Gulbin?liai, Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Remigijus Bimba, Iveta Mažeikyt?
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Administracinis pastatas
Adresas/Address: Automagistral? A2, Vilniaus raj.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Remigijus Bimba, Mindaugas Martinkus
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis pastatas
Adresas/Address:: M?nulio g. 11, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Remigijus Bimba, Simona Staniulyt?
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Administracinis pastatas
Adresas/Address: Švitrigailos g. 11C, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Remigijus Bimba, Egl? Guldikauskait?
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administraciniai pastatai
Adresas/Address:: Perk?nkiemio g., Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Remigijus Bimba, Viktorija Siderait? Alon
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Multifukcinis centras - konkursas
Adresas/Address: K. Valdemara ir Rietumu g. sankirta, Ryga, Latvija
Data/Date: 2005 m.
Autoriai/Authors: UAB "AKG"
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis, prekybinis, gyvenamasis pastatas
Adresas/Address:: Savanori? pr. 18, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Remigijus Bimba, Gintautas Jonas Adlys
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
UAB "EGL studija"
Pavadinimas/Name: Girios Al?ja
Adresas/Address: Girios g., Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Eugenijus Žarkovskis, Vytautas Silevi?ius, Rita Mikulskyt?, Linas Karmaza, Gediminas Tunaitis
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Pardavim? Namelis
Adresas/Address:: Girios g., Kaunas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Eugenijus Žarkovskis, Vytautas Silevi?ius
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Žuvinto biosferos rezervato administracinio pastato rekonstrukcija
Adresas/Address: Aleknoni? k., Alytaus r., unikalus Nr. 33/965-0188-01-1
Data/Date: 2005 m.
Autoriai/Authors: Linas Karmaza, Eugenijus Žarkovskis, Gediminas Tunaitis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Pašilai?i? parapin? bažny?ia
Adresas/Address:: Medeinos g., Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: G. Tunaitis, L. Karmaza, E. Žarkovskis, J. Baltulis, D. Zalagaityt?
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Daugiafunkcis kompleksas Kaune, Žemojoje Fredoje
Adresas/Address: Minkovski? g., Kaunas
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Linas Karmaza, Eugenijus Žarkovskis, Gediminas Tunaitis
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Gyvenamasis namas
Adresas/Address:: Tuš?iauli? km., Vilniaus raj.
Data/Date:: 2005
Autoriai/Authors:: Linas Karmaza
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
UAB "Forma"
Pavadinimas/Name: Daugiafunkcijinis sporto ir pramog? kompleksas teritorijoje tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip?doje (konkursas)
Adresas/Address: Daugiafunkcijinis sporto ir pramog? kompleksas teritorijoje tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip?doje
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Saulius Mikštas, Andrius Bakšys, Olegas Tiuliakovas, Elvita By?i?t?, Andrius Zanevi?ius
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Gyvenamosios paskirties daugiabutis Lizdeikos g. Antakalnyje, Vilniuje
Adresas/Address:: Lizdeikos g. Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: L.Vaitys, O.Tuliakovas
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
UAB "HS Projects"
Pavadinimas/Name: Administracinis biur? pastatas
Adresas/Address: Jonavos g.3, Kaunas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Nerijus Jankauskas, Vytas Avietynas
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis biur? pastatas
Adresas/Address:: Jonavos g.60, Kaunas
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Nerijus Jankauskas, Vytas Avietynas
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Gyvenamas namas
Adresas/Address: Trak? rajonas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Nerijus Jankauskas, Vytas Avietynas
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
UAB "NADRUVA"
Pavadinimas/Name: Panev?žio vyskupijos Velžio parapijos šv. J?zaus Širdies bažny?ia
Adresas/Address: Velžys, Panev?žio raj.
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Kazys Tamoš?tis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis pastatas Vilniuje
Adresas/Address:: Kubiliaus g. 21, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Andrius Al?zas, Kazys Tamoš?tis
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
UAB "Senojo miesto architektai"
Pavadinimas/Name: Tinklin? taškin? sistema_ NET DOT SYSTEM
Adresas/Address: Teritorija tarp Krokuvos, Lvovo, Giedrai?i? ir Kernav?s gatvi? Vilniuje
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Irena Kliobavi?i?t?, Virginija Vilutyt?, Valdemaras Bu?ys
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: POILSIO KOMPLEKSAS
Adresas/Address:: A.Kojelavi?iaus g.1B, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: arch. Irina Liukevi?, Žydr?n? Kr?minyt?, PV Diana Sabaliauskien?
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS
Adresas/Address: ?.Sugiharos g.2, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: arch. Irina Liukevi?, Žydr?n? Kr?minyt?, PV Diana Sabaliauskien?
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: "Sparnuotos mintys"
Adresas/Address:: Nemen?in?s plentas, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: arch. Virginija Vilutyt?, PV Diana Sabaliauskien?
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
UAB Architektas LT
Pavadinimas/Name: SM?LIO NAMAI
Adresas/Address: Sm?lio g. 8, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Simonas Talandzevi?ius, Mindaugas Leli?ga, Egidijus Monstavi?ius
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: NORTH STAR
Adresas/Address:: Verki? g. 7, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Simonas Talandzevi?ius, Mindaugas Leli?ga, Egiidijus Monstavi?ius
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
UAB G.NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI
Pavadinimas/Name: I? "LAVAMIS" BIUR? PASTATAS
Adresas/Address: JUOZAPAVI?IAUS G.139 / KAUNAS
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: L.KRANIAUSKAS / A.RIMŠELIS / R.DIŠKEVI?I?T? / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: UAB "JMJ BALTIC" BIURO PATALP? ?RENGIMAS VIRŠ VEIKIAN?IO AUDIMO FABRIKO
Adresas/Address:: NERIES KRANTIN? 16 / KAUNAS
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: A.RIMŠELIS / A.NATKEVI?I?T? / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: VIEŠBU?IO "RESPUBLIKA" REKONSTRUKCIJA
Adresas/Address: KARALIAUS MINDAUGO PR.38 / KAUNAS
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: L.KRANIAUSKAS / E.SP?DYS / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: PREKYBOS CENTRO "MERKURIJUS" REKONSTRUKCIJOS KONKURSAS / III VIETA
Adresas/Address:: LAISV?S AL?JA / KAUNAS
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: T.KULEŠA / A.RIMŠELIS / L.KRANIAUSKAS / A.NATKEVI?I?T? / M.MICKEVI?IUS / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: BIUR? KOMPLEKSAS SU DAUGIAAUKŠTE AUTOMOBILI? STOV?JIMO AIKŠTELE
Adresas/Address: BIJ?N? G.1 IR BIJ?N? G.2 / KLAIP?DA
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: M.MICKEVI?IUS / A.RIMŠELIS / L.KRANIAUSKAS / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: INDIVIDUALUS GYVENAMASIS NAMAS
Adresas/Address:: AUKŠTAGIRIO G. 13 / VILNIUS
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: M.MICKEVI?IUS / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: BIUR? PASTAT? KOMPLEKSAS BALTARUSIJOJE
Adresas/Address: MINSKAS
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: A.RIMŠELIS / A.NATKEVI?I?T? / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: UAB "BALT? ŽEM?S" BIUR? KOMPLEKSAS
Adresas/Address:: BRASTOS G.15 / KAUNAS
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: E.SP?DYS / G.NATKEVI?IUS
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
UAB TRYS A.M
Pavadinimas/Name: Administracinis pastatas "Jin&Yang"
Adresas/Address: Viršuliški? skg.102 (M?nulio g.), Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Kazimieras Reimeris, Aušra Andriulyt?, Auks? Garšvait? Reimerien?
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Administracinis pastatas „Alfa“
Adresas/Address:: Ozo g.14, Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: „Trys A.M.“ architektai: Kazimieras Reimeris, Aušra Andriulyt?, Auks? Garšvait? Reimerien?, Inga Martinonyte; „JAD“ architektas: Tauras Paulauskas.
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Prekybos centras „Domino“
Adresas/Address: Veteran? g.2, Visaginas
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: „Trys A.M.“ architektai: Aušra Andriulyt?, Auks? Garšvait? Reimerien?, Kazimieras Reimeris, Giedrius Fokas; „JAD“ architektas:Tauras Paulauskas
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Video meno galerija „R1“ su k?rybin?mis dirbtuv?mis
Adresas/Address:: Vilniuje
Data/Date:: 2005
Autoriai/Authors:: Kazimieras Reimeris, Auks? Garšvait? Reimerien?
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Vaidotas Kuliešius
Pavadinimas/Name: Valgyklos-kavin?s pastatas
Adresas/Address: Palemono g. Kaunas
Data/Date: 2005 m.
Autoriai/Authors: Vaidotas Kuliešius
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
Vilniaus Architekt?ros Studija
Pavadinimas/Name: L3
Adresas/Address: Laisv?s pr.3, Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Art?ras Asauskas, Jurgis Dagelis
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Lietuvos j?r? muziejaus – akvariumo rekonstrukcija
Adresas/Address:: Smiltyn?s 2 , Klaip?da
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: V. Lukoševi?ius, K. Pemp?, V.Gricius
Kategorija/Class:: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Ozas
Adresas/Address: Ozo gatv?, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: A. Pliu?as, K. Pemp?, E. Valevi?i?t?, V. Augustinavi?ius
Kategorija/Class: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Kiškiai
Adresas/Address:: Kiški? g., Valakupiai, Vilnius
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Art?ras Asauskas, K.Skukauskas
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Komercinis –gyvenamasis kompleksas
Adresas/Address: Savanori? pr.28, Vilnius
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: K?stutis Kisielius, Emilis Petkevi?ius, Jurgis Dagelis, Džiugas Kisielius
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
 
vkas
Pavadinimas/Name: Gyvenviet? M?nul?
Adresas/Address: 200 ha teritorija tarp Palangos, Šventosios ir Darb?n?
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Viktoras Kormilcevas, Aušra Kormilceva
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Senasis Vilniaus uostas
Adresas/Address:: Žirm?n? 3a, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Viktoras Kormilcevas, Aušra Kormilceva, Tautvydas Rušinas, Giedr? Šaulyt?
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Lietuvos Valstyb?s Istorijos Archyvas
Adresas/Address: Gerosios Vilties 10, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Viktoras Kormilcevas, Sergei Griazin
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Daugiabu?i? gyvenam?j? nam? grup?
Adresas/Address:: ?. Sugiharos 7, Vilnius
Data/Date:: 2007
Autoriai/Authors:: Viktoras Kormilcevas, Vytautas Avietynas, Aušra Kormilceva
Kategorija/Class:: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Daugiabu?i? gyvenam?j? nam? grup?
Adresas/Address: Pylim?li? 31, Mileišiški? 2
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Viktoras Kormilcevas, Aušra Kormilceva, Tautvydas Rušinas
Kategorija/Class: Gyvenamieji pastatai
Plačiau / More >>
 
Vladas Balsys
Pavadinimas/Name: Lukiški? aikšt?
Adresas/Address: Lukiški? aikšt?, Vilnius
Data/Date: 2007 m.
Autoriai/Authors: Vladas Balsys
Kategorija/Class: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Dar nerealizuotas projektas
Adresas/Address:: Klaip?da
Data/Date:: 2006
Autoriai/Authors:: Vladas Balsys
Kategorija/Class:: Urbanistiniai projektai, vieđosios erdvës
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name: Klaip?dos jachtklubas
Adresas/Address: Smiltyn?s g. 25, Klaip?da
Data/Date: 2006 m.
Autoriai/Authors: Vladas Balsys, Algimantas Neniškis
Kategorija/Class: Visuomeniniai pastatai
Plačiau / More >>
Pavadinimas/Name:: Kazino
Adresas/Address:: Turgaus g. 1 / Teatro g. 9, Klaip?da
Data/Date:: 2005
Autoriai/Authors:: Vladas Balsys, Tomas Medzelas
Kategorija/Class:: Komerciniai, administraciniai pastatai
Plačiau / More >>

<< Atgal


Mecenatas

Didieji rëmëjai
Rëmëjai
Sprendimas: Raimundas Veikutis 2008 © Lietuvos architektř sŕjunga. Visos teisës saugomos