pirmas   apie   dalyviams   paroda   rëmëjai   apdovanojimai         en
 
Paieđka:
 
Tipas (Type) Kategorija (Class) Statusas (Status)
 
4 PLIUS
Pavadinimas (Name): Namas Tarand?je kandidatas
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas , Darius Baliukevicius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas Valakupiuose kandidatas
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas , Darius Baliukevicius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas Elektr?nuose
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas , Darius Baliukevicius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Šiauli? universiteto bibliotekos rekonstrukcija kandidatas
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas , Darius Baliukevi?ius, Virginija Bakšien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): „Verslo trikampis“ Konkursas I vieta kandidatas
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas , Darius Baliukevi?ius, A.Kepenyt? ,I.Saldauskait?, J. Dabriši?t?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Klaip?dos šv. Brunono Kverfurtie?io bažny?ios ir vienuolyno kompleksas
Autoriai (Authors): Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevi?ius, Akvil? Kepenyt?
Metai (Year): 2008 m.

 
a.s.a. Sigito Kuncevi?iaus projektavimo firma
Pavadinimas (Name): 277 viet? mokykla
Autoriai (Authors): Martynas Dagys, Žygimantas Gudelis, Vilt? Jurgaitien?, Aist? Kuncevi?i?t?, Loreta Kuncevi?ien?, Sigitas Kuncevi?ius, Marco Rotundo
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Teritorijos tarp Neries up?s, Rinktin?s, Šeimyniški? ir Raitinink? gatvi? detaliojo plano architekt?rin?s dalies projektiniai pasi?lymai kandidatas
Autoriai (Authors): Martynas Dagys, Žygimantas Gudelis, Vilt? Jurgaitien?, Aist? Kuncevi?i?t?, Loreta Kuncevi?ien?, Sigitas Kuncevi?ius, Marco Rotundo
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Vilniaus koncert? ir sporto r?m? renovacijos projektiniai pasi?lymai ir TP pirmas etapas kandidatas
Autoriai (Authors): Martynas Dagys, Žygimantas Gudelis, Vilt? Jurgaitien?, Aist? Kuncevi?i?t?, Loreta Kuncevi?ien?, Sigitas Kuncevi?ius, Marco Rotundo
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): AB banko ,,SNORAS‘‘ Utenos filialas, TP pradeta statyba
Autoriai (Authors): Sigitas Kuncevi?ius, Loreta Kuncevi?ien?, Martynas Dagys, Vilt? Jurgaitien?
Metai (Year): 2008 m.

 
aexn
Pavadinimas (Name): GATE OF UNITY (Tiananmenio aikšt?s pertvarkymo id?j? konkursas) kandidatas
Autoriai (Authors): aexn
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Šaltojo karo modernizmas/Cold war modern parodos architekt?ra kandidatas
Autoriai (Authors): aexn+co
Metai (Year): 2009 m.

 
aexn+arches
Pavadinimas (Name): HOLZ HAFEN (Memelio miestao urb. išvystymo konkursas) kandidatas
Autoriai (Authors): arches, aexn
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): SENKOP? (konferencij? centro pastato Palangoje konkursas)
Autoriai (Authors): arches+aexn
Metai (Year): 2009 m.

 
Ambraso architekt? biuras
Pavadinimas (Name): SWEDBANK centrin? b?stin? (SWEDBANK Head Office) kandidatas
Autoriai (Authors): Audrius Ambrasas, Vilma Adomonyt?, Tomas Eidukevi?ius, Donatas Malinauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
archartele ir partneriai
Pavadinimas (Name): Pensionatas su slaugos ligonine
Autoriai (Authors): Aurelija Valk?nait?, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenam? nam? kvartalas
Autoriai (Authors): Vainius Pilkauskas, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Palangos koncert? sal?
Autoriai (Authors): Jonas Anuškevi?ius, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): "Darstamas" administracinis pastatas kandidatas
Autoriai (Authors): Živil? Kondratait?, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamas namas "Intravertas"
Autoriai (Authors): Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Prekybos centras su administracin?mis patalpomis
Autoriai (Authors): Vainius Pilkauskas, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Senojo parko rekonstrukcija
Autoriai (Authors): Sigita Margarita Štaud?, Aurelija Valk?nait?, Asta Juršyt?, Vainius Pilkauskas, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): skulptoriaus A. Mon?io vardo parkas
Autoriai (Authors): Aurelija Valk?nait?, Asta Juršyt?, Henrikas Štaud?
Metai (Year): 2009 m.

 
Archbalt, UAB
Pavadinimas (Name): Projekto konkursas „Visuomenini? rengini? infrastrukt?ros Klaip?dos piliaviet?s teritorijoje suformavimas. Pirmasis etapas“. Pirmoji vieta
Autoriai (Authors): Vida Mureikien?, Vytautas Mureika
Metai (Year): 2009 m.

 
arches, uab
Pavadinimas (Name): poilsio namai „Nakcižibis“ kandidatas
Autoriai (Authors): Ar?nas Liola, Rolandas Liola, Edgaras Neniškis, Lukas Lažinskas, Liutauras Nekrošius.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Medžiotojo vila" kandidatas
Autoriai (Authors): Edgaras Neniškis, Ar?nas Liola, Rolandas Liola, Elena Archipovait?, Marijus Vroblevi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Smil?i? vilos" kandidatas
Autoriai (Authors): Edgaras Neniškis, Vaida Sasnauskait?, Ar?nas Liola, Rolandas Liola, Rusna Vaineikyt?.
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): „Pušies šakos“ kandidatas
Autoriai (Authors): Edgaras Neniškis, Vaida Sasnauskait?, Rolandas Liola, Saul? Liolien?, Ar?nas Liola.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Up?s vingis" kandidatas
Autoriai (Authors): Ar?nas Liola, Rolandas Liola , Edgaras Neniškis, Gintaras Pobedinskas.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Žverynas" kandidatas
Autoriai (Authors): Edgaras Neniškis Ar?nas Liola Rolandas Liola Gintaras Pobedinskas Marijus Vroblevi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Architekt?ros linija, UAB
Pavadinimas (Name): Vienašeimis gyvenamasis namas (Single family house)
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Virginija Venck?nien?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Vienašeimis gyvenamasis namas (Single family house)
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Architekt? biuras G. Natkevi?ius ir partneriai,UAB
Pavadinimas (Name): UAB UNDENA daugiafunkcinis sporto ir sveikatingumo kompleksas "ANUPRIŠK?S" su sporto aikštynais, pirtimi, restoranais, viešbu?i? nameliais kandidatas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, G.?epurna, T.Kuleša
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): ŠILUVOS AIKŠT?S rekonstrukcija kandidatas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, J.Skalskyt?, T.Kuleša, A.Natkevi?i?t?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): ŠILUVOS PILIGRIM? infromacinis centras kandidatas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, E.Sp?dys
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis namas ?kininko sodyboje kandidatas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, E.Sp?dys
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): KTU integruotas mokslo, studij? ir verslo centras
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, A.Rimšelis, T.Kuleša, A.Natkevi?i?t?, G.?epurna, R.Diškevi?i?t?, S.Kundrotait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Klaip?dos kvartalo M?MELIO MIESTAS užstatymas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, T.Kuleša, A.Rimšelis, A.Natkevi?i?t?, S.Kundrotait?, G.?epurna, R.Diškevi?i?t?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): KINO STUDIJOS teritorijos komercin?s dalies užstatymo koncepcija
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius,T.Kuleša, A.Rimšelis, A.Natkevi?i?t?, R.Diškevi?i?t?, S.Kundrotait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): sklypo KONSTITUCIJOS PR 21 Vilniuje užstatymas uždaras architekt?rinis-urbanistinis konkursas
Autoriai (Authors): G.Natkevi?ius, T.Kuleša, A.Rimšelis, A.Natkevi?i?t?, S.Kundrotait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Architipai
Pavadinimas (Name): Dviej? but? vila "Banga".
Autoriai (Authors): Jevgenij Anan?enko
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Vieno aukšto vila "Prerija".
Autoriai (Authors): Vitalij Anan?enko. Jevgenij Anan?enko
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): TERITORIJOS TARP NERIES UP?S, RINKTIN?S, ŠEIMYNIŠKI? IR RAITININK? GATVI?, URBANISTINIS SUTVARKIMAS
Autoriai (Authors): Vitalij Anan?enko. Jevgenij Anan?enko. Diana Rakovska (Architipai)
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas „Spalvotas kubas“
Autoriai (Authors): Jevgenij Anan?enko
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas Buržua
Autoriai (Authors): Jevgenij Anan?enko
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas "Varinis stogas"
Autoriai (Authors): Anan?enko Jevgenij
Metai (Year): 2009 m.

 
aum studio , uab
Pavadinimas (Name): Pramonin?s teritorijos "Paupys" konversija (Industrial area "Rverside" conversion)
Autoriai (Authors): A. Kormilceva, V. Kormilcevas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Dvibu?iai gyvenamieji namai (7.2) (blocked living houses)
Autoriai (Authors): A. Kormilceva, V. Kormilcevas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabutis gyvenamas namas (7.2) , (apartment house) kandidatas
Autoriai (Authors): V. Kormilcevas, A. Kormilceva
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Dvibu?iai gyvenamieji namai (7.2) (blocked living houses)
Autoriai (Authors): A. Kormilceva, V. Kormilcevas, S. Griazin
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Kult?ros pastatas (8.10) "UMI" (Užupio Meno Inkubatorius) ( Culture building "UAI"(Užupis Art Incubator) kandidatas
Autoriai (Authors): V. Kormilcevas, A. Kormilceva
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Dubajaus miesto simbolis (Symbol of Dubai city) kandidatas
Autoriai (Authors): D. ?iuta, G. Auželis, A. Kormilceva, V. Kormilcevas, T. Rušinas, M. Kunevi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Parod? paviljono vietos užstatymo architekt?rin?s pl?tros koncepcija (Architectural concept of development of exhibition pavilion)
Autoriai (Authors): A. Kormilceva, V. Kormilcevas
Metai (Year): 2009 m.

 
Aurimas Kliucininkas
Pavadinimas (Name): Šv. Huberto koplyt?l?
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, skulptorius Vygintas Adomavi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Jacht? klubas Elektr?nuose
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, UAB "Keturios erdv?s"
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Viešoji Skuodo biblioteka
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, projektuotojas UAB "Banduva".
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Plung?s viešasis tualetas
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, projektuotojas UAB" Banduva"
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Pramog? parkas Elektr?nuose
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, UAB "Keturios erdv?s"
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabutis gyvenamasis namas Ariogaloje
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Generolo J.Žemai?io skvero Palangoje sutvarkymas
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, projektuotojas UAB "Banduva"
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Viekšni? kult?ros centras
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, projektuotojas UAB "Banduva"
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Parduotuv? Plung?je
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, projektuotojas UAB" Banduva"
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis namas
Autoriai (Authors): Architektas Aurimas Kliu?ininkas, UAB "Keturios erdv?s"
Metai (Year): 2009 m.

 
Aušra ?ernauskien?
Pavadinimas (Name): PATS TAS NAMAS kandidatas
Autoriai (Authors): Aušra ?ernauskien?, Indr? Ruseckait?, Jonas Ruseckas
Metai (Year): 2009 m.

 
D.Birutis, M.Dagys,M.Vroblevi?ius, L.Kaziukonis
Pavadinimas (Name): Tokijaus mados muziejus kandidatas
Autoriai (Authors): D.Birutis, M.Dagys, M.Vroblevi?ius, L.Kaziukonis
Metai (Year): 2009 m.

 
Daliaus Šarakausko projektavimo ?mon?
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Didvyri? kaime
Autoriai (Authors): Dalius Šarakauskas, Aušra Montvydait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Nemuno salos Kaune urbanistin?s id?jos paieškos atviro projekto konkursas. Pirma premija kandidatas
Autoriai (Authors): Dalius Šarakauskas, Aušra Montvydait?, Jonas Šarakauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
dvieju grupe, uab
Pavadinimas (Name): Pakilimas
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas, Jurgita Mackevi?i?t?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Drobul? kandidatas
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas kartu su skulptoriais Robertu Antiniu ir K?stu Lanausku
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Žalias kalnas
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas, Jurgita Mackevi?i?t?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Folk
Autoriai (Authors): Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas, Jurgita Mackevi?i?t?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas Ka?ergin?je kandidatas
Autoriai (Authors): Gintaras Bal?ytis
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Knyga
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): VEKS paviljonas kandidatas
Autoriai (Authors): Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Namas optimistui kandidatas
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Paminklas broliams Vileišiams
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Laiko ženklai
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Taktas kandidatas
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, Gintaras Bal?ytis, Darius ?iuta, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Saulia pasaule
Autoriai (Authors): Linas Tuleikis, K?stas Vaikšnoras, Paulius Vaitiek?nas, Dalius Puzinas
Metai (Year): 2009 m.

 
G S G S
Pavadinimas (Name): LITUANICA k?rybin?s dirbtuv?s-konkursas
Autoriai (Authors): G.Klimavi?ius, S.Kuncevi?ius, G.?aikauskas, S.Pamerneckis, M.Dagys, L.Kuncevi?ien?, S.Šlepikait?, K.Tyla, M. Petrošius, M. Ubarevi?ius, A.Ropolas
Metai (Year): 2009 m.

 
G.Klimavi?iaus projektavimo firma SUTI
Pavadinimas (Name): Daugiabu?i? gyvenam?j? nam? kvartalas Birštone
Autoriai (Authors): Gintaras Klimavi?ius, Andrius Raguotis, Žygintas Papartis, Lukas Kuncevi?ius, Marius Klimavi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Vilniuje kandidatas
Autoriai (Authors): Gintaras Klimavi?ius, Agn? Balkevi?i?t?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabu?i? gyvenam?j? nam? kompleksas Vilniuje
Autoriai (Authors): Gintaras Klimavi?ius, Audrius Macijauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): 11 ha teritorijos Kauno senamiestyje, tarp Kauno Pilies ir P.Vileišio tilto, užstatymo architekt?rin? vizija - „L I T U A N I C A“ kandidatas
Autoriai (Authors): G.Klimavi?ius, S.Kuncevi?ius, G.?aikauskas, S.Pamerneckis
Metai (Year): 2009 m.

 
Gediminas Langvinis, A3 studija, UAB
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis namas kandidatas
Autoriai (Authors): Gediminas Langvinis, A3 studija, UAB
Metai (Year): 2009 m.

 
Gediminas Sakalis
Pavadinimas (Name): "Saul?s Sparnai"
Autoriai (Authors): Gediminas Sakalis
Metai (Year): 2008 m.

 
Gintautas Navickas
Pavadinimas (Name): Kino teatras "Forum cinemas"
Autoriai (Authors): Gintautas Navickas, UAB INFOSTATAS
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Automobili? salonas
Autoriai (Authors): Gintautas Navickas, INFOSTATAS UAB
Metai (Year): 2009 m.

 
GINTAUTAS VIEVERSYS
Pavadinimas (Name): PREKYBOS CENTRAS kandidatas
Autoriai (Authors): LAIMA TUMYNIEN?, GINTAUTAS VIEVERSYS, ADOMAS ŠABLEVI?IUS, DOVYDAS CIPKUS
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): KAIMO TURIZMO KOMPLEKSAS kandidatas
Autoriai (Authors): LAIMA TUMYNIEN? ,GINTAUTAS VIEVERSYS
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): GYVENAMASIS NAMAS kandidatas
Autoriai (Authors): GINTAUTAS VIEVERSYS, ASTA VIEVERSIEN?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): GYVENAMASIS KVARTALAS PRIE ŠEŠUP?S kandidatas
Autoriai (Authors): LAIMA TUMYNIEN? ,GINTAUTAS VIEVERSYS, LORETA VOLUNGEVI?IEN? , ANDRIUS BY?ENKOVAS
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): KLAIP?DOS ŠV. BRUNONO KVERFURTIE?IO BAŽNY?IOS IR VIENUOLYNO KOMPLEKSAS
Autoriai (Authors): G.Vieversys ,L.Tumynien? , A.Šablevi?ius,D.?ipkus ,L.Volungevi?ien?,P.Vitkauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
Individuali Narušio ?mon? FASADAS
Pavadinimas (Name): Molio gry?ia
Autoriai (Authors): Rimantas Narušis
Metai (Year): 2008 m.

 
Kan?o studija, UAB
Pavadinimas (Name): Administracinis pastatas "Dan?s vartai" kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Kan?as, Gust? Kan?ait?, Lina Kazakevi?i?t?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Marijampol?je kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Kan?as, Ign? Grigali?nait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Tarptautinis konkursas Open Fort 440 viešos teritorijos projektui Amsterdame, up?s IJ krante kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Kan?as, Tomas Petreikis, Gust? Kan?ait?, Gediminas Kezys
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Nacionalinio meno, architekt?ros ir dizaino muziejaus Osle konkursas kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Kan?as, Tomas Petreikis, Gust? Kan?ait?, K?stutis Kajokas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Nidos meno kolonija kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Kan?as, Gust? Kan?ait?, Tomas Petreikis, Tomas Ku?inskas, Angelina Saldauskait?, K?stutis Kajokas, Vaiva Jakub?nien?, Ignius Pupinis
Metai (Year): 2009 m.

 
K?stutis Indri?nas
Pavadinimas (Name): Kaimo turizmo sodyba kandidatas
Autoriai (Authors): K?stutis Indri?nas
Metai (Year): 2008 m.

 
K?STUTIS LUPEIKIS
Pavadinimas (Name): ADMINISTRACINIS PROKURAT?R? PASTATAS / HEADQUARTERS OF PROSECUTORS OFFICE kandidatas
Autoriai (Authors): K?STUTIS LUPEIKIS
Metai (Year): 2008 m.

 
KLAP
Pavadinimas (Name): Pasaulio darnos centras (World Sustainability Centre) kandidatas
Autoriai (Authors): K.Lupeikis, M.Kunevi?ius, A.Dominas, D.Stukas
Metai (Year): 2009 m.

 
laurynas avyžius ir andrius gabrys
Pavadinimas (Name): S?j?džio aikšt? Jonavoje kandidatas
Autoriai (Authors): Laurynas Avyžius, Andrius Gabrys
Metai (Year): 2009 m.

 
Leonidas Merkinas, UAB Architekt?ros palet?
Pavadinimas (Name): V? “Registr? centras “ ir “Vilniaus verslo uostas” kandidatas
Autoriai (Authors): Projekto vadovas: Leonidas Merkinas; Bendraautoriai: Arch.: L. Ži?kis, G. ?epokas, R. Kripas, R. Jankauskien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis - komercinis kompleksas
Autoriai (Authors): Projekto vadovas: Leonidas Merkinas; Bendraautoriai: Arch.: L. Ži?kis, G. ?epokas, P. ?apko – Mili?nien?, P. Jurkovlianec.
Metai (Year): 2009 m.

 
PERFORMA
Pavadinimas (Name): PPC “AKROPOLIS“ pramog? zona
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Haroldas Grigucevi?ius, Dmitrij Larionov
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Meduza" pastatas Minske
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Embassy house" daugiafunkcinis pastatas kandidatas
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Donatas Dabulskis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis - komercinis pastatas Kaune
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas, Donatas Dabulskis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracini? pastat? kompleksas Minske
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Klaip?dos šv. Brunono Kverfurtie?io bažny?ios ir vienuolyno kompleksas
Autoriai (Authors): Valerijus Starkovskis, Tomas Astrauskas, Dmitrij Larionov, Simona Kazakauskait?, Ieva Grinevi?i?t?, Haroldas Grigucevi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Processoffice
Pavadinimas (Name): Žalgirio stadiono teritorijos konversija (conversion of the territory of the Zalgiris stadium)
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Tadas Bal?i?nas, Rokas Kil?iauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Meninink? kolonija (Art colony for the Vilnius Academy of Fine Arts)
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Augustas Aud?jaitis (studija2a), Andrius Skiezgelas, Martynas Nagel?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Art Platform. Šiuolaikinio meno centras (Contemporary Art Centre)
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Jeržy Stankevi?. Consultant: Andrius Skiezgelas , Ernestas Lukoševi?ius,ViliusŽeimys
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Pabrad?s Parkas (Pabrade Park)
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas. Consultant: Evaldas Adomonis, SAVVIN
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Tauro kalnas. Tautos namai (Tauras hill. Nation House ) kandidatas
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Tadas Bal?i?nas, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Jeržy Stankevi?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Pirkli? Namai (Merchants House) kandidatas
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Tadas Bal?i?nas, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Jeržy Stankevi?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis pastatas Šeimyniški? g. (Office building in Seimyniskiu st.) kandidatas
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Tadas Bal?i?nas, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Jeržy Stankevi?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Macik? koncentracijos stovyklos regeneracija ir memorialas (Macikai concentration camp site regeneration and memorial) kandidatas
Autoriai (Authors): Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas. Consultants: Ramboll Lietuva
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Vilniaus Futbolo Akademija (Vilnius Football Academy) kandidatas
Autoriai (Authors): Tadas Bal?i?nas, Vytautas Biekša, Marius Kanevi?ius, Rokas Kil?iauskas, Jeržy Stankevi? Consultant: Cowi Baltic, Jostra, Dainius Purvys
Metai (Year): 2008 m.

 
Processoffice + Andrius Skiezgelas
Pavadinimas (Name): TIP kandidatas
Autoriai (Authors): Andrius Skiezgelas, Vytautas Biekša, Rokas Kil?iauskas, Marius Kanevi?ius, Vilius Žeimys Consultants: Vita Petrušauskait? , Giedrius Gulbinas
Metai (Year): 2009 m.

 
Rimant? Lydyt?
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas kandidatas
Autoriai (Authors): PV Nerijus Stanionis, arch.Rimant? Lydyt?, konstr.Vaclovas Brazys, konsultantas Nerijus Valatkevi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
RLB architektai
Pavadinimas (Name): "Santakos sodas" 7 sublokuot? gyvenam?j? nam? kvartalas
Autoriai (Authors): R.Labutis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamas namas
Autoriai (Authors): R.Labutis
Metai (Year): 2009 m.

 
romas noreikis
Pavadinimas (Name): Dviej? but? gyvenamas namas
Autoriai (Authors): Rimvydas Jaraš?nas, Romas Noreikis
Metai (Year): 2008 m.

 
sauliaus pamerneckio architektu grupe
Pavadinimas (Name): ADMINISTRACINIS PASTATAS kandidatas
Autoriai (Authors): S.Pamerneckio k?rybin? grup?: Saulius Pamerneckis, Vytenis ?sas, Vytas Pliadis.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): GYVENAM?J? PASTAT? KOMPLEKSAS kandidatas
Autoriai (Authors): S.Pamerneckio k?rybin? grup?:S.Pamerneckis,V. ?sas,K. Tyla,V.Pliadis, J.Silkauskas,E.Geštautait?, E.Gumuliauskait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): KAZACH? DRAMOS TEATRAS ASTANOJE (I VIETA) kandidatas
Autoriai (Authors): Architektai S.Pamerneckis kartu su G.?aikausku (Architekt?ros linija), T.Maz?ru (JAD). Bendraautoriai: E.Geštautait?, V.Pliadis, K.Tyla, A.Palšyt?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): MARIBORO MENO GALERIJA kandidatas
Autoriai (Authors): S.Pamerneckio k?rybin? grup?: Saulius Pamerneckis, Vytenis ?sas, Karolis Tyla, Vytas Pliadis, Enrika Geštautait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 21, VILNIUJE UŽSTATYMO PROJEKTO URBANISTINIAI-ARCHITEKT?RINIAI PASI?LYMAI ( II VIETA)
Autoriai (Authors): S.Pamerneckio k?rybin? grup?: Saulius Pamerneckis, Vytenis ?sas, Karolis Tyla, Vytas Pliadis, Enrika Geštautait?, Evelina Gumuliauskait?.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): KONCEPCIN? ID?JA ADMINISTRACINIAM KOMPLEKSUI TERITORIJOJE TARP GELEŽINIO VILKO G., UP?S G. IR KONSTITUCIJOS PR. (UŽSAKOMASIS KONKURSAS)
Autoriai (Authors): S.Pamerneckio k?rybin? grup?: S.Pamerneckis, V.?sas, K.Tyla, V.Pliadis, J.Silkauskas, E.Geštautait?, E.Gumuliauskait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Simonas Klezys
Pavadinimas (Name): ORIENTUOTAS ? PUŠIS
Autoriai (Authors): Simonas Klezys
Metai (Year): 2009 m.

 
Tomas Eidukevi?ius
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas kandidatas
Autoriai (Authors): Tomas Eidukevi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
TRYS A.M.
Pavadinimas (Name): Viešbutis ir SPA "Dmitrovsky"
Autoriai (Authors): Kazimieras Reimeris, Auks? Garšvait? Reimerien?, Sigita Majerien?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis-gyvenamaisi kompleksas „Alfa“ kandidatas
Autoriai (Authors): Kazimieras Reimeris, Auks? Garšvait? Reimerien?, Aušra Andriulyt?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Prekybinis centras ''Domino''
Autoriai (Authors): K.Reimeris, A.G.Reimerien?, A.Andriulyt?
Metai (Year): 2008 m.

 
UAB Andrijauskas ir Partneriai
Pavadinimas (Name): KLAIP?DOS ŠV. BRUNONO KVERFURTIE?IO BAŽNY?IOS IR VIENUOLYNO KOMPLEKSAS kandidatas
Autoriai (Authors): Mant? ?erni?t?-Amšiejien?, Ram?nas Amšiejus
Metai (Year): 2009 m.

 
UAB ARCHITECTURA HUMANA
Pavadinimas (Name): Visori? daugiabutis
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Dominykas Skudas, Benius Bu?elis, Dainius Putinas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Tulgaudo namas
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Liliana Avlasovi?, Benius Bu?elis
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Gilužio dvibutis
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Benius Bu?elis.
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Burbiški? kalva
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Dainius Putinas, Ilona Griškevi?, Benius Bu?elis
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): 22
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Dalia Banien?, Ilona Griškevi?, Benius Bu?elis, Dominykas Skudas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): 53
Autoriai (Authors): Remigijus Putinas, Dalia Banien?, Ilona Griškevi?, Benius Bu?elis
Metai (Year): 2009 m.

 
UAB ARCHITEKTAS LT
Pavadinimas (Name): Sm?lio namai kandidatas
Autoriai (Authors): Simonas Talandzevi?ius ir Mindaugas Leli?ga
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): North Star kandidatas
Autoriai (Authors): Simonas Talandzevi?ius ir Mindaugas Leli?ga
Metai (Year): 2009 m.

 
uab Forma
Pavadinimas (Name): Automobili? aptarnavimo centras Savanori? pr. 408, Kaune
Autoriai (Authors): Architektai: Saulius Mikštas, Elvita By?i?t?, Olegas Tiuliakovas; PV R?ta Preikšien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabutis gyvenamasis namas su prekybin?mis patalpomis Kareivi? g., Vilniuje
Autoriai (Authors): Saulius Mikštas, Andrius Zanevi?ius, Gaudr? Žebenkait?, Olegas Tiuliakovas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiafunkcis sporto ir pramog? kompleksas Dubysos g. 10, Klaip?doje kandidatas
Autoriai (Authors): Saulius Mikštas, Andrius Bakšys, Olegas Tiuliakovas, Elvita By?i?t?, Andrius Zanevi?ius, Gaudr? Žebenkait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Motelis su kempingu Minsko plente Vilniuje
Autoriai (Authors): Saulius Mikštas, Elvita By?i?t?, Gaudr? Žebenkait?, Andrius Zanevi?ius, Olegas Tiuliakovas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Viešbu?io "S?duva" Marijampol?je rekonstrukcija
Autoriai (Authors): Saulius Mikštas, Andrius Bakšys, Romas Ku?inskas, Elvita By?i?t?, Deimant? Narbutait?, Olegas Tiuliakovas.
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Marina Nida
Autoriai (Authors): Leonardas Vaitys, Tautvydas ?aplikas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): INDIVIDUALUS GYVENAMASIS NAMAS
Autoriai (Authors): LEONARDAS-RAIMUNDAS VAITYS, MINDAUGAS LIEPA
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): PALANGOS TARPTAUTINIS ORO UOSTAS
Autoriai (Authors): LEONARDAS-RAIMUNDAS VAITYS, ROMAS KU?INSKAS, MINDAUGAS LIEPA, OLEGAS TULIAKOVAS
Metai (Year): 2009 m.

 
UAB JAD, KG 25
Pavadinimas (Name): Trapecija
Autoriai (Authors): Dainius ?epurna, Vita Soltonait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis pastatas
Autoriai (Authors): Dainius ?epurna, Vita Soltonait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis pastatas
Autoriai (Authors): Dainius ?epurna, Vita Soltonait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Administracinis pastatas
Autoriai (Authors): Tauras Paulauskas, Tumas Maz?ras, Jurga Kiaurakyt?, Povilas ?epaitis
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): OZAS
Autoriai (Authors): Tauras Paulauskas, Tumas Maz?ras, Jurga Kiaurakyt?, Giedre Mikalauskait?, Povilas ?epaitis, Vita Soltonait?
Metai (Year): 2008 m.

 
UAB Paleko ArchStudija
Pavadinimas (Name): Šilal?s miesto centro vieš?j? erdvi? koncepcija kandidatas
Autoriai (Authors): R. Palekas, A. Brazauskait?, A. Barzda, M. Šiupšinskas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Parod? paviljonas Palangoje kandidatas
Autoriai (Authors): R. Palekas, J. Puronien?, G.T. Gylyt?, A. Barzda, M. Šiupšinskas, B. Puzonas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Meno mokykla Telšiuose kandidatas
Autoriai (Authors): R. Palekas, A. Brazauskait?, M. Šiupšinskas, G.T. Gylyt?, M. Petrošius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Jok?bo sodas kandidatas
Autoriai (Authors): R. Palekas, B. Puzonas, A. Brazauskait?, L. Sužiedelyt?, M. Zemlickait?, G.T. Gylyt?, A. Palekien?, M. Šiupšinskas, D. Zakait?
Metai (Year): 2008 m.

 
UAB Vilniaus archija
Pavadinimas (Name): VAR?NOS KULT?ROS CENTRAS, REKONSTRUKCIJA
Autoriai (Authors): UAB "VILNIAUS ARCHIJA", I? "ARSVA". Architektai: Virginija Bakšien?, Alius Vosylius, Vaidas Tinteris
Metai (Year): 2008 m.

 
UAB Viltekta, UAB Architekt?ros linija
Pavadinimas (Name): V? Kult?ros ir Švietimo Centras, Vilniaus Mokytoj? Nam? Rekonstrukcija (kiemelis) kandidatas
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Virginija Venck?nien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): "Verslo trikampio" teritorijos Vilniuje konkursas
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Simonas Klezys, Tomas Segalis, Markas Segalis, Jonas Liekys
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Viešoji erdv? su sklupt?ra "Mokslo laikrodis"
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Virginija Venck?nien?, Modestas Bal?ytis, Lina Savickait?, Tomas Segalis, Sebastian Beyer
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Šv.Brunono Kverfurtie?io bažny?ios ir vienuolyno kompleksas Klaip?doje kandidatas
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Virginija Venck?nien?, Miroslav Šejnicki, Tomas Segalis, Modestas Bal?ytis, Sebastian Beyer
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Teritorijos tarp Neries up?s, Rinktin?s, Šeimyniški? ir Raitinink? gatvi? Vilniuje konkursas
Autoriai (Authors): Gintaras ?aikauskas, Paulius Petkus, Miroslav Šejnicki, Simonas Klezys, Tadas ?erniauskas, Jonas Liekys, Tomas Segalis, Justinas Šeibokas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Var?nos miesto daugiafunkcinis sporto, pramog?, konferencij?, parod?, turizmo ir aktyvaus poilsio centras
Autoriai (Authors): Justinas Šeibokas, Jonas Liekys, Julius Šeibokas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Utenos sporto kompleksas
Autoriai (Authors): Jonas Liekys, Justinas Šeibokas, Monika Sadauskait?
Metai (Year): 2008 m.

 
Vaidotas Kuliešius/ UAB Kauno komprojektas
Pavadinimas (Name): Socialinis b?stas- daugiabutis namas
Autoriai (Authors): architektas Vaidotas Kuliešius
Metai (Year): 2009 m.

 
vakarinis fasadas
Pavadinimas (Name): Šv. Mergel?s Marijos Nekaltojo Prasid?jimo bažny?ia kandidatas
Autoriai (Authors): Darius Jakubauskas, Andrius Vernys, Žilvinas Bartulis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Akademinio irklavimo trasa Talkšos ežere
Autoriai (Authors): Darius Jakubauskas, Andrius Vernys
Metai (Year): 2008 m.

 
Vilius ir partneriai
Pavadinimas (Name): Gyvenamas namas Domeikavoje kandidatas
Autoriai (Authors): Vilius Adomavi?ius ir Vida Vyšniauskien?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Santakos kvartalas kandidatas
Autoriai (Authors): Vilius Adomavi?ius,Vida Vyšniauskien?,Darius ?iuta
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Katalik? gimnazija ir kult?ros - švietimo centras prie Aglonos bazilikos kandidatas
Autoriai (Authors): Vilius Adomavi?ius,Vida Vyšniauskien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Vilniaus architekt?ros studija, UAB
Pavadinimas (Name): Poilsio pastato rekonstrukcija Palangoje kandidatas
Autoriai (Authors): Martynas Nagel?, Romualdas Kirdulis, Goda Ge?ait?, Vaida Kutait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Sporto kompleksas Minske
Autoriai (Authors): A. Asauskas, E. Petkevi?ius, G. Kli?ien?, L. Petrik?n?, M. Nagel?, R. Kirdulis, T. Noreika, V. Kan?iauskas, V. Augustinavi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Detalusis planas Klaip?doje, Gluosni? gatv?je
Autoriai (Authors): Vytautas Lukoševi?ius, Romualdas Kirdulis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Tautos namai" kandidatas
Autoriai (Authors): A. Pliu?as, Dž. Kisielius, G. Ge?ait?, I. Lukauskas, K. Pemp?, L. Petrik?n?, N. Baran, V. Kutait?, V. Lukoševi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Delfinariumo rekonstravimas ir išpl?timas, ?kuriant delfin? terapijos centr?
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas, Emilis Petkevi?ius, Martynas Nagel?, Viktoras Gricius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Oro uosto keleivi? terminalas kandidatas
Autoriai (Authors): A. Pliu?as, K. Pemp?, A. Krasauskait?, G. Kli?ien?, I. Lukauskas, J. Vaškevi?ius, N. Baran, V. Augustinavi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Paminklo broliams Vileišiams projektas "Priesaika"
Autoriai (Authors): Džiugas Kisielius, Ernesta Skukauskien? , K?stutis Kislielius, K?stutis Pemp?, Romualdas Kirdulis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Paminklo broliams Vileišiams projektas "Broliai ?žuolai"
Autoriai (Authors): Algimantas Pliu?as, Aurelija Krasauskait?, Goda Ge?ait?, Ignas Lukauskas , Lijana Petrik?n?, Natalija Baran
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Investicinis id?jos projektas – „1–mos Alytaus aikšt?s ir jos prieig? sutvarkymas“
Autoriai (Authors):
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Integruotas mokslo, studij? ir verslo centras (sl?nis) „Santaka“ kandidatas
Autoriai (Authors): Daiva Pailiukonien?, Martynas Nagel?, Jurgis Dagelis, Emilis Petkevi?ius, Lijana Petrikien?, Goda Ge?ait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Vaik? dienos centras (globos namai) Goro provincijoje, Afganistane (Chagcharan children day care centre in the province of Gore, Afghanistan) kandidatas
Autoriai (Authors): Ignas Lukauskas , Juozas Vaškevi?ius, K?stutis Kislielius, Marijus Surdokas, Martynas Nagel?, Romualdas Kirdulis, Vaida Kutait?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Komercinis prekybos centras Minske
Autoriai (Authors): Vytautas Lukoševi?ius, Martynas Nagel?, Egidijus Marcikonis
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Prekybos centras "ГИППО" su daugiaaukšte automobili? stov?jimo aikštele Minske
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas, Ernesta Skukauskien?, Tomas Noreika
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis namas, Viršupio gatv?je
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas, Vytautas Augustinavi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Minske
Autoriai (Authors): Viktoras Gricius, Vytautas Lukoševi?ius
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): "Kaman?" kandidatas
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas, Vidmantas Kan?iauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Viešbutis su gyvenamasiais apartementais, Huamboje
Autoriai (Authors): M. Nagel?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabutis gyvenamasis namas, Luandoje
Autoriai (Authors): M.Nagel?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis-komercinis kompleksas Rygoje
Autoriai (Authors): K?stutis Pemp?, Goda Ge?ait?, Martynas Nagel?, Lijana Petrik?n?, Vytautas Augustinavi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus dvibutis gyvenamasis namas Rudens gatv?je kandidatas
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Lietuvos j?r? muziejaus - akvariumo rekonstrukcija kandidatas
Autoriai (Authors): K?stutis Pemp?, Viktoras Gricius, Vytautas Lukoševi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Laur? g. 28
Autoriai (Authors): Lijana Petrik?n?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Individualus gyvenamasis namas Laur? g. 30
Autoriai (Authors): Dalia Stiklerien?, K?stutis Pemp?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Komercinis centras su administracin?mis patalpomis Šeškin?je, Vilniuje
Autoriai (Authors): Art?ras Asauskas, Egl? Kirdulien?
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Villa Hortus
Autoriai (Authors): D. Pauliukonien?, E. Marcikonis, E. Kirdulien?, E. Skukauskien?, I. Paškonyt?, K. Kisielius, K. Pemp?, N. Baran, V. Kan?iauskas
Metai (Year): 2009 m.

 
Pavadinimas (Name): Technologij? inkubatorius, mokslo ir verslo centras Saul?tekyje kandidatas
Autoriai (Authors): Algimantas Pliu?as, Daiva Pauliukonien?, Egl? Kirdulien?, Emilis Petkevi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Teritorijos Nemen?in?s pl. 4 Vilniuje, komercin? užstatymo koncepcija
Autoriai (Authors): Emilis Petkevi?ius, Goda Ge?ait?, K?stutis Pemp?, Natalija Baran, Tomas Noreika
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): 18-os gyvenam?j? nam? ir turizmo sodyb? gyvenviet? Gr?to kaime kandidatas
Autoriai (Authors): K?stutis Kisielius, Vytautas Augustinavi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Gyvenamasis kvartalas prie T. Kosciuškos ir Slušk? g., Vilniuje
Autoriai (Authors): K?stutis Kislielius, Viktoras Gricius, Vytautas Augustinavi?ius, Vytautas Lukoševi?ius, Vidmantas Kan?iauskas
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Daugiabutis gyvenamasis namas „Taurakalnio perlo” komplekse
Autoriai (Authors): Algimantas Pliu?as, K?stutis Pemp?, K?stutis Kisielius, Lijana Petrik?n?, Vytautas Augustinavi?ius
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Parod? paviljono Palangoje vietos užstatymo architekt?rin?s pl?tros koncepcijos projekto konkursas
Autoriai (Authors): R.Kirdulis, M.Nagele, T.Noreika
Metai (Year): 2009 m.

 
Vilniaus planas
Pavadinimas (Name): Konstitucijos pr. 21
Autoriai (Authors): Vladas Treinys, Mindaugas Pakalnis, Mindaugas Grabauskas, Saulius Motieka, Jonas Treinys, Vidualdas Valeika
Metai (Year): 2009 m.

 
Vladas Balsys
Pavadinimas (Name): Barikada
Autoriai (Authors): Vladas Balsys
Metai (Year): 2008 m.

 
±
Pavadinimas (Name): Vienyb?s aikšt? (Vienyb?s Square) kandidatas
Autoriai (Authors): Julija Reklait?, Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis, Irena Olšauskien?
Metai (Year): 2008 m.

 
Pavadinimas (Name): Student? bendrabutis (Student Housing) kandidatas
Autoriai (Authors): Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis, Matas Šiupšinskas
Metai (Year): 2009 m.

 
 
       Generalinis rëmëjas:        Didysis rëmëjas:
       Rëmëjai:               
Ankstesnës parodos
Lietuvos architektűra 2000-2003
Lietuvos architektűra 2003-2005
Lietuvos architektűra 2005-2007
2010 © Lietuvos architektř sŕjunga. Visos teisës saugomos
Sprendimas: Rűta Leitanaitë, Raimundas Veikutis